SecureInsight2018-05-24T19:33:55+00:00

SecureInsight

SecureInsight-tjenestene er utviklet for å hjelpe dere til å vurdere sikkerhetsnivået og gi dere konkret informasjon om hull, svakheter og risikoer.

De konkrete handlingsplanene gjør det enklere å prioritere forbedringer i sikkerhetsnivået for å maksimere resultatet av investeringer i IT-sikkerhet.

Våre tjenester innen SecureInsight er delt opp i tre kategorier:

 • SecureInsight Advisory
  • Hjelper dere med den overordnede IT-sikkerhetsstrategien gjennom å vurdere organisasjonens sikkerhetstilstand, utvikle program for å øke sikkerhetsbevisstheten og forbedre evnen til å påvise trusler.
 • SecureInsight Assess
  • Tjenester som vurderer og verifiserer det interne sikkerhetsnivået både når det gjelder mennesker, prosesser og teknikk.
 • SecureInsight Intelligence
  • Tjenester som ser hva som hender utenfor organisasjonen og visualiserer informasjon og aktiviteter som kan påvirke organisasjonens risikoprofil.
 • Gir en forståelse for sikkerhetstilstanden når det gjelder mennesker, prosesser og teknikk.

 • Gjør de største risikoområdene synlige, f.eks. svakheter, konfigurasjoner eller individer/personer.

 • Hjelper deg å overvåke økosystemet for potensielle risikoer.

 • Hjelper med å overvåke nye svakheter, lekkasjer, DarkNet osv.

 • Hjelper med å håndtere trusler mot den digitale infrastrukturen, som domain squatting, falske mobilapplikasjoner, sosiale medier eller fishing-sider som imiterer deres varemerke.

SecureInsight Services

Advisory
Utviklet for å hjelpe kundene å øke sikkerhetsbevisstheten og sørge for at sikkerhetsinvesteringer tas der de får størst mulig effekt.

LES MER

Assess
SecureInsight Assess services er tjenester som verifiserer sikkerheten fra en teknisk synsvinkel.

LES MER

Intelligence
Våre tjenester innen SecureInsight Intelligence gir dere operativ, teknisk, taktisk og strategisk intelligens.

Les Mer
SecureLink Norge