Identity & Governance2018-05-24T19:52:55+00:00

Identity & Governance

En av de viktigste delene i et sikkerhetsdesign for SaaS-applikasjoner er autentisering av brukere.

I pressen leser vi ofte om nett-applikasjoner som er hakket. Om man fordyper seg i emnet, så finner man at brukeropplysningene i mange tilfeller er stjålet.

På den ene siden vil du selvfølgelig ha sterk autentisering. På den andre siden vil du ha en fin brukeropplevelse: men det har ingen mening å autentisere for hver enkelt SaaS-applikasjon om og om igjen. Svaret er en IAM-løsning som gir en overgripende katalog for tilgang til alle applikasjonene i skyen. Resultatet er en multifaktorautentisering for å slippe å autentisere per brukt applikasjon.

En riktig IAM-løsning binder sammen passordadkomst og brukerhåndtering til et fullstendig identitetshåndteringssystem som gir sluttbrukersikkerhet:

  • Medarbeidernes tilgang til applikasjoner: gir innlogging på apper og support for BYOD, gir også IT-avdelingen en enkel måte å håndtere kontoen og for å sikre automatisert tilgang av apper, utstyrsadministrering og en fleksibel policy
  • Sikker mobil bruk: provisjonere, aktivere SSO og håndtere enheter og innebygde applikasjoner som en integrert løsning for mobil bruk
  • Flerfaktorautentisering: aktivere fleksible verifiseringsalternativer, inklusive SMS, sikkerhetsspørsmål eller soft token
  • HR-drevet IT-provisjonering: Raskere, feilfri on-boarding med automatisert tilkobling og avregistrering av brukere og brukernes sky-apper drevet av HR-systemet (via Active Directory), applikasjoner over flere domener – eventuelle nye firmainnkjøp eller datterselskap bruker egne domener for å levere SSO og sikkerhet til alle brukere
  • Ekstern tilgang til portaler – Samarbeid med partnere mer effektivt og med evne til å skalere en virksomhet og tilby økt tilgjengelighet

Plattformen gjør det mulig for organisasjoner å håndtere alle brukerinnlogginger fra kun et sted inklusive mobile enheter med tilgang til firmadata.

SecureLink Norge