Datacenter Infrastructure2018-05-24T19:51:34+00:00

Datacenter Infrastructure

SecureLink har historisk vært aktiv i avanserte nettverksinfrastruktur. I dag ser vi en utvikling mot at datasentres infrastruktur må være så fleksibel som mulig, det er her SDN fyller en funksjon.

Software defined networking (SDN) eller Software defined datacenters (SDDC) gir fleksibilitet men også ekstra sikkerhet, via mikrosegmentering har du mulighet til å sikre din trafikk i datasenteret.

Infrastrukturen for datasenteret kan bygges lokalt eller hos en skyleverandør. Det er viktig å ha en integrert tilkobling mellom disse. God tilgjengelighet og redundans er nøkkelfunksjoner i designen.

SecureLink Norge