Security Monitoring2018-05-24T19:54:01+00:00

Security Monitoring

For å overvåke den overgripende sikkerheten, trenger du ha en SIEM, en logg- og evt. -håndteringsløsning. En løsning som fanger og korrelerer alle sikkerhetshendelser. En SIEM er ikke en ”install and forget” -løsning, det er mer et verktøy som du kan bruke for å få et bra innblikk i hva som hender i miljøet ditt.

SecureLink SecureDetect-tjenesten er basert på SIEM-teknikken og gir våre analytikere verktøyet for å undersøke spesifikke hendelser.

En SIEM-løsning kan tilbys som et verktøy til kunder, men vi ser at det i de fleste tilfeller tilbys som en tjeneste sammen med våre dyktige analytikeres kunnskap.

SecureLink Norge